Langeli Fritidsgård

Brosjyre
Design av logo og brosjyre for Langeli Fritidsgård

Vi fikk i oppdrag å utvikle en presentasjonsbrosjyre for Langeli Fritidsgård.

Langeli Fritidsgård skal være et sted tilrettelagt for ungdom og unge voksne som ikke helt finner seg til rette i hverdagen, enten det er på skolen, i arbeidslivet eller på fritiden. 

Presentasjonen blir en viktig del i prosessen med å realisere prosjektet. Vi har også laget logo, illustrasjon, visittkort, i tillegg til å arbeide med tekst. Vi var også aktive sparringspartnere i prosessen med navnvalg. 

Uført
Design og layout
Illustrasjon
Logodesign
Visittkort
Tekst

Brosjyredesign for Langeli Fritidsgård

Brosjyredesign for Langeli Fritidsgård

Brosjyredesign for Langeli Fritidsgård

visittkort

Index: 48 Count: 89 Item: Langeli Fritidsgård