Samfo

Årsmelding

Forside av årsmelding på print og på iPad

Vi har laget årsmelding for Samfo.

Samfo er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Årsmeldingen er designet med et visuelt uttrykk som underbygger deres profil og arbeidsområder.

Utført
Design og layout
Link

Design og layout av årsmelding

Forside og oppslag av årsmelding på print

Nærbilde av årsmelding

Bakside av årsmelding for SAMFO

Index: 41 Count: 89 Item: Samfo