Franzefoss Gjenvinning

Sponsorannonser
Design av sponsorannonse for Franzefoss Gjenvinning

Vi fikk i oppdrag å lage annonser i forbindelse med Franzefoss Gjenvinnings sponsoravtale med Stabæk Fotball.  

Annonsene ble trykket på aktuelle flater gjennom fotballsesongen 2010. 

Utført
Tekst
Idé
Design
Index: 84 Count: 89 Item: Franzefoss Gjenvinning