Langeli Fritidsgård

Logo
Logodesign for Langeli Fritidsgård

Langeli Fritidsgård er en tilrettelagt fritidsgård som tilbyr gratis gårdsferier og aktiviteter for vanskeligstilte barn og unge i Norge. Langeli Fritidsgård etableres av Langelistiftelsen, og skal åpne i 2016.

Fritidsgården blir drevet av Langelistiftelsen, en veldedig stiftelse som har som formål å samle inn økonomiske midler til etablering og drift av tilrettelagte fritidsgårder for vanskeligstilte barn og unge. Les mer om Langelistiftelsen >

I arbeidet med logoen la vi vekt på å formidle sosiale relasjoner i tilknytning til gården og naturen. Vi valgte å lage en organisk, håndtegnet logo med et enkelt og tydelig symbol. Logoen har et mildt og positivt uttrykk, og underbygger konseptet bak frititdgården.

Utført
Logodesign
Link

Logo og visuell identitet for Langeli Fritidsgård

Logodesign for Langeli Fritidsgård

Index: 39 Count: 89 Item: Langeli Fritidsgård