Oslokraft

Reklamefilm

Vi har laget reklamefilm for Oslokraft i forbindelse med kampanje for fastprispakker på strøm.

Oslokraft er en ny utfordrer på strømmarkedet. Les mer om Oslokraft på www.oslokraft.no

Utført
Idé
Manus
Co-regi
Produksjon
Index: 46 Count: 89 Item: Oslokraft