Sima24

Logo og nettside
Design av nettside og logo for Sima24

Vi har laget logo og nye nettsider for utviklingsselskapet Sima24 AS.

Sima24 leverer programvareløsninger for geografisk informasjon, navigasjon, informasjonsflyt og samhandling. Nettsiden ble levert med delingsfunksjonalitet for sosiale medier, Facebook kommentarer, produktsider og kunde-login.

Utført
Webdesign
Webutvikling
Logodesign
Link

Logo Sima24Webdesign for sima24

Webdesign for sima24

Index: 57 Count: 89 Item: Sima24