Hårete Opplæring

Logo og visuell identitet
Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Norgesdesign fikk i oppdrag å designe logo og ny visuell identitet for Hårete Opplæring - Frisørenes opplæringskontor.

Vi hadde et ønske om å designe en enkel, og samtidig lett gjenkjennelig og moderne logo (les mer om logodesign). Valget om å bruke saks i logoen medførte at vi stod overfor en utfordring; Vi må designe en saks som ingen har sett før! Resultatet ble en grafisk enkel saks med stramme linjer og tydelige "skarpe" kanter. Logoen er stram i sitt uttrykk for å gi en balanse til det mer kreative navnet "Hårete Opplæring". 

Leveransen inkluderte blant annet design av annonser, brevark, konvolutter, visittkort, kursbevis, flyer, samt kontor- og markedsmateriell.

Utført
Navnutvikling
Logodesign
Identitetsdesign
Kontormateriell
Markedsmateriell
Link

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Logo og visuell identitet for Hårete Opplæring - frisørenes opplæringskontor

Index: 32 Count: 89 Item: Hårete Opplæring