Fellestiltakene

Visuell identitet
Mann som holder en plakat med logoen til Fellestiltakene

Fellestiltakene er et samarbeid mellom LO og SAMFO (Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak), og er til for å bistå virksomheter i å utvikle samspillet mellom ledelse og tillitsvalgte. Målet er å bedre trygghet, lønnsomhet og trivsel for virksomhetene og deres ansatte.

Fellestiltakene tok kontakt med oss med et ønske om en ny, sterk og tydelig identitet.

I oppgaven med dette hadde vi fokus på å visualisere Fellestiltakene som en enhet bestående av to deler, nemlig arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi ønsket å bruke kjetting som symbolet på et sterkt bindeledd, og designet et minimalistisk kjetting-ledd bestående av to deler, men som sammen utgjør en enhet. I arbeidet med logoen hentet vi også inspirasjon fra gamle optiske illusjoner som f.eks Penrose-trekanten som ble tegnet i 1934 av den svenske kunstneren Oscar Reutersvärd. Kjettingleddet vi har designet er nemlig også en slags optisk illusjon! ??

Videre i utformingen av identiteten har vi fotografert Da Vinci-broen i Ås kommune. Dette er en estetisk vakker bro som vi ønsket å bruke som symbolikk for samarbeid og brobygging mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Bakgrunnen for det lilla fargevalget; Her ønsket vi å bryte med det tunge blå og trygge som er typisk for mange organisasjoner i dette segmentet. Vi tok utgangspunkt i den røde fargen fra LO (arbeidstaker) og blandet den sammen med den blå fargen fra SAMFO (arbeidsgiver), og vipps, så var den der; Fusjonsfargen som representerer begge parter!

Utført
Identitetsdesign

Omslagsmappe for Fellestiltakene

Kaffekopp med logoen til Fellestiltakene

Banner som henger i taket med den nye identiteten til Fellestiltakene

Skilt som henger på vegg med logoen til Fellestiltakene

Bærbar PC som viser skjermbilde av nettsiden til Fellestiltakene

Roll-up med den nye visuelle profilen til Fellestiltakene

Visittkort som er holdt sammen av en klype med det nye designet til Fellestiltakene

Bilde av bro med den nye logoen til Fellestiltakene i midten av bildet

Index: 17 Count: 89 Item: Fellestiltakene